Økonomi

Er mit primære interessefelt og stofområde på avisen Kommunen. Igennem nyheder og temaer forsøger jeg at komme til bunds i den ofte komplekse og tekniske forvaltning lokalt og nationalt

Læs mere

Politik

Som journalist på avisen Kommunen med en daglig arbejdsgang på Christiansborg har jeg fået et indgående kendskab til de politiske dagsordener og ideologiske magtkampe

Læs mere

Data

Mine artikler baserer sig oftest på tal og undersøgelser. Derfor forsøger jeg at holde mig opdateret på de datajournalistiske redskaber, der kan understøtte både research og formidling

Læs mere

Fodbold for folket

Hvor langt skal man gå for at hjælpe de lokale fodboldhelte? Kommunerne spiller ofte med, når klubbernes økonomi skal sikres eller et nyt stadionprojekt gennemføres.

Omprioritering

Igennem efteråret har jeg forsøgt at komme med nye perspektiver på regeringens omprioriteringsbidrag i den kommunale økonomi.

Hovedstadens internationalisering

Hvis Danmark er blevet til en konkurrencestat, så er København i den grad blevet en konkurrencemetropol…